Produktet / Shërbimet

Pharma One  kryen shpërndarjen  e mbi 5000 produkteve të ndryshme  bazuar mbi  marrëdhenie të forta biznesi  me furnizuesit vendas dhe të huaj si dhe prodhuesit e medikamenteve nga disa  vende të botes.

Pharma One kryen veprimtarinë e saj në dy depo moderne në Tiranë dhe në Fier për të plotësuar sa më shpejt dhe me cilësi kërkesat e klienteve në mbarë vendin.  Medikamentet u dërgohen  klientëve nëpermjet  flotës sonë të automjeteve brënda ditës së  marrjes  së porosisë madje disa herë në ditë kur është nevoja.


Pharma One  e ka një flotë prej 60 mjetesh transporti të cilat kryejnë shpërndarjen e produkteve farmaceutike në të gjithë territorin shqiptar duke furnizuar disa herë në ditë  farmacitë  si dhe  subjektet e tjera mjekësore në të gjithë vendin. 


Kategoritë kryesore të produkteve që shperndajmë: 


  • Medikamente të importuara 

  • Medikamente të brendshme

  • Pajisje mjekesore 

  • OTC 

  • Produkte dietike

  • Produkte natyrore  shëndeti 

  • Vitaminat dhe suplemente 
  • Produkte ushqyese 

  • Produkte shëndetiDisa nga partnerët tanë janë:

Uni-Pharma (Greqi)

Intermed (Greqi)