Mirëserdhët në Pharma One

Pharma One është distributori kryesor farmaceutik në Shqipëri me mbi 20% të vlerës së tregut. Misioni ynë është shërbimi në kohën dhe cilesinë e duhur të të gjithe kërkesave të tregut farmaceutik.

Investimet n
ë teknologji, personel dhe infrastrukturë moderne të shpërndarjes  e vendos natyrshëm Pharma One  si partnerin më të besueshëm dhe të rëndësishëm të subjekteve farmaceutike në vend.