Aplikim per postin e:
Emri:
Mbiemri:
Emri I Babait:
Vendlindja:
Adresa e banimit:
Tel /Cel personal:
Gjendja civile:
Sa femije ka dhe moshat:
Refernca nga Punonjes te PharmaOne:
Referenca te tjera
Eksperienca te mepareshme nese ka shkurtimisht:
Kompania

Detyrat qe ka kryer shkurtimisht
Data e fillimit
Data e mbarimit

Kualifikimet e kryera perpara fillimit te Punes
Shkolla ose Trajnime Profesionale
Data e fillimit
Data e mbarimit
Shenime te tjera